Tour Nổi bật

Hệ thống đặt Tour hàng đầu Việt Nam. Hơn 300 tours du lịch ở Việt Nam và Quốc tế

3.790.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

3.790.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

5.350.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 4 ngày 3 đêm

2.050.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 2 ngày 1 đêm

3.450.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Trong nước

Tour du lịch trong nước tại NEWSTARTOURIST. Du lịch 3 miền – Trải nghiệm mọi sắc xuân.

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 2 ngày 1 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: Hàng ngày

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: Hàng ngày

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 3 ngày 2 đêm

2.050.000

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: 2 ngày 1 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: Hàng ngày

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Hàng ngày

khoi-hanh Thời gian: Hàng ngày

Tour Quốc tế

Tour du lịch trong nước tại NEWSTARTOURIST. Du lịch 3 miền – Trải nghiệm mọi sắc xuân.

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 4 ngày 3 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 4 ngày 3 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 5 ngày 4 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 6 ngày 5 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 4 ngày 3 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 6 ngày 5 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 5 ngày 4 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 5 ngày 4 đêm

khoi-hanh Ngày khởi hành:: Mọi ngày

khoi-hanh Thời gian: 6 ngày 5 đêm

TRẢI NGHIỆM SẮC XUÂN

DU LỊCH HÀ TIÊN

Hà Tiên là thành phố với đa dạng địa hình từ đồng bằng, hải đảo, vũng, vịnh, đồi núi, hang động, sông ngòi… Điều đó đã tạo cho Hà Tiên một điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch với nhiều thắng cảnh đẹp. Nơi đây được ví như Vịnh Hạ Long của phương Nam.

Xem thêm

Cẩm nang Du lịch

Cẩm nang thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực, các sự kiện và lễ hội tại các điểm đến Việt nam và Quốc tế